črno belo tiskanje

Črno Belo Tiskanje Dokumentov

Tisk oziroma tiskanje je postopek v tiskarstvu, pri katerem gre za mehansko razmnoževanja slik in besedil. Tiskarske tehnike omogočajo izdelavo odtisa, za katerega potrebujemo tiskovni material, tiskarske barve, tiskarski stroj in tiskovno formo.

Tiskovna forma je pomnilnik informacij - nosi informacije, ki se tiskajo. Na tiskovni formi so tiskovne površine ali elementi, na katere se nanaša tiskarska barva in netiskovne ali proste površine, na katerih ni tiskarske barve.

Naše podjetje nudi kvalitetno klasično črno belo tiskanje po ugodni ceni na različne velikosti formatov. Ter Skeniranje in fotokopiranje dokumentov v črno beli barvi.